20 Problemes Olímpics

Ricard Peiró i Estruch

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Introducció

 

20 Problemes Olímpics és una pàgina web dirigida a l’alumnat de segon cigle d’ESO amb interés

per la resolució de problemes de geometria olímpics.

Consta de l’enunciat de 20 problemes, les seues solucions interactives (fetes amb applets de CabriJava),

així com la solució en format pdf, un resum teòric de geometria elemental plana, i un conjunt d’adreces

on poder aconseguir informació de problemes de matemàtiques de proves olímpiques i informació

bibliogràfica.

 

La resolució de problemes comporta un aprenentatge des processos matemàtics tals com conjecturar,

particularitzar-generalitzar, abstraure, provar, establir connexions, però també conéixer teories, algoritmes

i saber establir relacions.

Polya indica quatre fases en la resolució d’un problema:

Entendre el problema.

Crear un pla.

Portar a terme el pla o estratègia.

Revisar i interpretar el resultat.

 

Els problemes olímpics tenen una dificultat afegida, que és el temps per realitzar la prova.

 

Per resoldre problemes és necessari un entrenament que indique amb claredat quan ha de ser

refusada una estratègia, quan una situació ens duu a un atzucac. Un entrenament en coneixements

teòrics.

Per resoldre problemes geomètrics és convenient el coneixement dels programes de geometria dinàmica,

així com, programes de càlcul formal o calculadora gràfica.

 

Actualment, hi ha dues competicions importants. Les Proves Cangur que consten de resolució de

30 problemes en un temps de una hora i mitja i dirigida a tots els nivells d’ensenyament.

Les Olimpíades Matemàtiques de la Societat Al-Kwarizmi que consta de proves individuals, de velocitat i

d’equips i amb tres nivells.

 

Per a la preparació dels alumnes, és lloable la revista PROBLEMES OLÍMPICS de la Societat Al-Kwarizmi

de la Comunitat Valenciana.

També és interessant resoldre i participar en la revista Crux Mathematicorum (secció Mayhem) de la

Canadian Mathematical Society.

 

Per acabar presente un repte.

 

Problema

En els bitllets de 20€ hi ha la següent figura geomètrica, formada per 4 arcs i una circumferència.

 

Siga M és el punt mig de .

La recta AM talla la circumferència en el punt T.

Si . Determineu:

a) El radi de la circumferència.

b) La proporció .


Figura
20euroscabri5.fig

Applet created on 7/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats