20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 13

Dins d’un hexàgon regular s’ha dibuixat un rombe els vèrtexs del qual són dos

vèrtexs oposats de l’hexàgon i dos punts mig de dos costats oposats.

Calculeu la proporció entre les àrees del rombe i de l’hexàgon.

 

 

Applet created on 22/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats