20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 9

Siga el quadrat ABCD de costat 1. S’uneixen els vèrtexs amb els punts migs

dels costats del quadrat formant el quadrat PQRST.

Determineu l’àrea del quadrat PQRS.

 

 

Applet created on 19/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats