20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 3

En la figura el pentàgon regular, el quadrat i el triangle equilàter tenen la mateixa

mesura del costat.

Calculeu l’angle .

 

Applet created on 16/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats