20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 4

El la següent figura ABCD, AEHI, BEFG són quadrats iguals.

Calculeu la mesura de l’angle .

 

Applet created on 17/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats