20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 17

El costat del quadrat ABCD és c.

F és el punt mig del costat .

Siga E la projecció de A sobre el segment .

Calculeu la mesura del segment .

Applet created on 23/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats