20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 20

Si en un triangle rectangle construïm un quadrat sobre la hipotenusa.

La bisectriu de l’angle recte divideix el quadrat en dos quadrilàters d’igual àrea.

 

Applet created on 27/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats