20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 10

ABCD és un quadrat de costat 1. Una semicircumferència de diàmetre  està continguda en el

quadrat. Siga E un punt del costat  tal que el segment  és tangent a la semicircumferència.

Calculeu l’àrea del triangle .

 

Applet created on 21/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats