20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 12

En un triangle , L és el punt mig del costat  i M és el punt mig del costat .

Si P es un punt de la semirecta ML tal que . Proveu que .

 

Applet created on 22/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats