20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Teoria

Els triangles i les seues propietats.

Triangles rectangles.

Teoremes sobre triangles.

Polígons.

Circumferència i cercle.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats