20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 8

Siga el quadrat ABCD de centre O.

Sobre els costats  i  i exterior al quadrat es dibuixen els triangles equilàters  i .

Compareu les àrees dels triangles , .

 

Applet created on 18/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats