20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 7

Siguen M i N els punts migs dels costats  i , respectivament, del quadrat ABCD.

Siga K un punt de la prolongació de la diagonal  (A resta entre C i K).

El segment  talla el costat  en el punt L. Demostreu que els angles ,  són iguals.

 

Applet created on 18/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats