20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 5

En la figura els arcs ,  tenen centre B, A, respectivament.

Si  calculeu el radi de la circumferència tangent als arcs i al segment .

 

Applet created on 18/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats