20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Problema 14

Siga el triangle rectangle , .

Siguen els punts D, E de la hipotenusa tal que , .

Siga F la projecció de E sobre el catet . Siga G la projecció de D sobre el catet .

Proveu que .

Applet created on 22/12/10 by Ricard Peiró with CabriJava

Solució amb pdf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats