20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Teoria: Circumferència i cercle

 

La circumferència és el conjunt de tots els punts del plànol la distància dels quals

a un altre donat del plànol (centre) és constant i anomenada radi.

El cercle és el conjunt de tots els punts del plànol la distància dels quals a un altre

donat del plànol (centre) és igual o menor a un segment donat anomenat radi, és a dir,

els punts del cercle són els de la circumferència i els interiors a la circumferència.

 

Altres elements d’una circumferència.

 

Corda és el segment que uneix dos punts de la circumferència.

Diàmetre és una corda que passa pel centre.

Arc de circumferència és cadascuna de les parts en què la corda divideix la circumferència.

Propietats:

1.- La mediatriu a una corda passa pel centre de la circumferència.

 

2.- Una recta tangent a una circumferència és perpendicular al radi que forma el centre

de la circumferència i el punt de tangència.

 


Figura
circum1.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Longitud de la circumferència

La longitud de la circumferència i el diàmetre són proporcionals i la proporció és el

nombre real

Per tant,

 

Àrea d’un cercle

L’àrea d’un cercle és igual: 


Figura
circum2.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

Angles de la circumferència i la seua mesura.

 

Angle Central

S’anomena angle central ÐAOB, l’angle el vèrtex del qual és el centre de la circumferència

i els seus costats contenen radis.

El conjunt del punts de la circumferència interiors a l’angle s’anomena arc de la circumferència.

L’ angle central mesura el mateix que l’arc que abraça.


Figura
anglescircum1.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Angle inscrit

S’anomena angle inscrit ÐBAC, l’angle el vèrtex del qual és un punt de la

circumferència, i els costats són dues cordes de la mateixa.

L’angle inscrit d’una circumferència, mesura la meitat que l’arc que abraça.


Figura
anglescircum2.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

Angle semiinscrit

S’anomena angle semiinscrit ÐBAC, l’angle el vèrtex del qual és un punt de la circumferència,

un costat és una corda i l’altre costat és tangent a la circumferència.

L’angle semiinscrit mesura la meitat de l’arc de circumferència que abraça.


Figura
anglescircum3.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Angle interior

S’anomena angle interior ÐBAC, l’angle el vèrtex del qual és un punt interior de la circumferència,

i els costats són cordes de la circumferència.

L’angle interior mesura la semisuma dels arcs que abraça.

 

Angle exterior

L’angle interior mesura la semisuma dels arcs que abraça.

S’anomena angle exterior ÐBAC, l’angle el vèrtex del qual és un punt exterior a la circumferència,

i els costats són cordes o rectes tangents de la circumferència.

L’angle exterior, mesura la semidiferència dels arcs que abraça.

 

Quadrilàters cíclics.

Una quadrilàter és cíclic si es pot inscriure en una circumferència.

 

Propietat:

Un quadrilàter convex és cíclic (inscriptible en una circumferència)  si i només si els seus angles

oposats sumen 180º.

  
Figures
circum3a.fig, circum3b.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Teorema de Ptolomeu.

Un quadrilàter convex ABCD és cíclic (inscrit en una circumferència) si i només si la suma dels

productes dels costats oposats és igual al producte de les diagonals

.

  
Figures
circum5a.fig, circum5b.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Quadrilàter circumscrit a una circumferència.

La suma dels costats oposats d’una quadrilàter convex circumscrit a una circumferència són iguals.

Si ABCD és circumscrit a una circumferència:

.


Figura
circum4.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Potència d’un punt respecte d’una circumferència.

 

Teorema:

Siga la circumferència C de centre O. Siga P un punt qualsevol del plànol.

Siga la recta r que passa pel punt P, que talla la circumferència C en els punts A, A’.

Siga la recta s que passa pel punt P, que talla la circumferència C en els punts B, B’.

Aleshores: , a aquesta constant s’anomena

potència del punt P respecte de la circumferència C.

 

Si P és exterior a la circumferència C tenim que: , on , de la circumferència.

Si P és interior a la circumferència C tenim que: .


Figura
circum6.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats