20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Teoria: Polígons

 

POLÍGONS

Polígon és la figura plana tancada formada per n segments  () anomenats

costats, essent els punts  els vèrtexs.

 

L’angle format per dos costats adjacents i que són a l’interior del polígons s’anomena angle interior.

 

Diagonal d’un polígon és el segment que uneix dos vèrtexs no consecutius.

 

Direm que un polígon és convex si cada angle interior és menor que 180º.

Un polígon és còncau si no és convex.

 

Els polígons convexos segons els nombre de costats s’anomenen: triangle, quadrilàter,

pentàgon, hexàgon, etc.

 

Propietats:

La suma dels angles interiors d’un polígon convex de n costats és: 

 

El nombre de diagonals d’un polígon convex és .


Figura
poligons1.fig

Applet created on 8/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

POLÍGONS REGULARS

 

Polígon regular és el que té els seus costats i els seus angles interiors iguals.

 

El centre és el punt que equidista dels vèrtexs.

 

L’apotema del polígon regular és el segments que uneix el centre del polígon amb el punt mig

d’un costat.

 

L’angle central és que té per vèrtex el centre del polígon.

La mesura de l’angle central d’un polígon regular de n costats és: .

L’angle interior d’un polígon regular de n costats mesura: .

 

Tots els polígons regulars tenen una circumferència inscrita que passa pels punts migs dels costats

i una circumferència circumscrita que passa per tots els vèrtexs.

Ambdues circumferències tenen per centre el centre del polígon.

 

Àrea d’un polígon regular

 


Figura
poligonos2.fig

Applet created on 8/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats