20 Problemes Olímpics

Introducció

Enunciats

Solucions

Teoria

Guies

Adreces

Teoria: Teoremes sobre triangles

 

Els teoremes més importants per resoldre qualsevol triangle són el teorema del cosinus i

el teorema dels sinus. El Teorema de Ceva és bàsic per veure que 3 segments que parteixen

dels vèrtexs d’un triangle s’intersecten en un punt.

 

Teorema del cosinus.

Siga el triangle . Es compleixen les següents igualtats:

 


Figura
triangles3b.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Teorema dels sinus

Siga el triangle .

Els costats del triangle són proporcionals als sinus dels angles oposats, i la constant de

Proporcionalitat és igual al diàmetre de la circumferència circumscrita al triangle.

 on R és el radi de la circumferència circumscrita.


Figura
triangles3a.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

 

Teorema de la tangent (Viète)

Siga el triangle .   Aleshores, .

 


Figura triangles3c.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Teorema de Menelau

Siga el triangle , siguen els punts .

Siga la recta g que passa pels punts B, C. Siga el punt .

 

D, E, F estan alineats  Û 

 
Figures
triangles3d1.fig, triangles3d2.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Teorema de Ceva

Siga el triangle , siguen els punts .

Aleshores, els segments  es tallen en un punt T  Û  

     
Figures
triangles3e1.fig, triangles3e2.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

Teorema d’Euler: Distància entre l’incentre i el circumcentre

Siga el triangle  i siguen R el radi de la circumferència circumscrita(de centre O) i

r el radi de la circumferència inscrita(de centre I).

Aleshores:  


Figura
triangles3f.fig

Applet created on 6/04/11 by Ricard Peiró with CabriJava

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Enunciats